Uitgangspunten bij mediation

 

> Vertrouwelijkheid en geheimhouding.

 

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken valt onder de geheimhouding. De geheimhoudingsplicht geldt zowel voor partijen als voor de mediator. Op die manier kan er worden gewerkt aan herstel van vertrouwen. Ook zakelijke belangen die besproken worden, blijven geheim.

 

> Vrijwilligheid

 

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid. Niemand is verplicht om aan mediation deel te nemen. Als partijen deelnemen aan mediation wordt van hen verwacht dat ze actief betrokken zijn.

 

> Gelijkwaardigheid

 

De mediator zorgt ervoor dat de belangen van de verschillende deelnemers in gelijke mate aan bod komen.

 

> Onpartijdigheid mediator

 

De mediator blijft neutraal en kiest geen partij in het geschil.

 

 

Voorbeelden van mediation

 

Mediation kan worden toegepast bij allerlei soorten conflicten:

 

> familiezaken (echtscheiding, nalatenschap)

 

> burenruzies

 

> ruimtelijke ordening (vergunningen)

 

> arbeidszaken (ontslag)

 

> samenwerking binnen een organisatie of (familie)bedrijf

 

 

©2013 Mediation de Poort, bemiddeling Midden Nederland | Algemene voorwaarden