Wat is mediation?

Van standpunten naar belangen

 

Waar mensen samenwerken en op elkaar zijn aangewezen, ontstaan vaak meningsverschillen of conflicten. De communicatie raakt verstoord en mensen vertrouwen elkaar niet meer. Veel conflicten worden in onderling overleg opgelost. Soms is er meer nodig.

 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Uitgangspunt bij mediation is de wens van partijen om eruit te komen.

 

Als neutrale derde brengt de mediator de communicatie tussen partijen weer op gang. Het probleem en de onderliggende belangen worden in kaart gebracht. Het is een uitdaging om te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Als partijen in staat zijn om zich te richten op de werkelijke belangen, is de basis gelegd voor de oplossing van een conflict.

 

De blik wordt dan weer op de toekomst gericht en partijen zijn in staat om oplossingen aan te dragen.

De mediator begeleidt partijen bij de onderhandelingen en bewaakt het mediationproces. Het doel van de mediation is een gezamenlijk gedragen oplossing.

Een gezamenlijk resultaat biedt een stabiele basis voor de toekomst.

 

Mediation kan zowel bij persoonlijke als zakelijke conflicten worden ingezet.

 

 

©2013 Mediation de Poort, bemiddeling Midden Nederland | Algemene voorwaarden