Hoe verloopt het mediationproces?

 

> Intake

 

In het eerste gesprek (intakegesprek) maakt u kennis met de mediator. In verband met de neutraliteit ontvangt de mediator vooraf zo min mogelijk informatie. De mediator licht in dit gesprek de mediationprocedure toe en partijen geven een omschrijving van het conflict of probleem. De mediationovereenkomst wordt ondertekend. In deze overeenkomst worden in ieder geval de geheimhouding en de afspraken over de kosten vastgelegd.

 

> Vervolggesprekken

 

De mediation verloopt in een aantal fasen. Partijen geven eerst ieder hun visie op het conflict. Vervolgens zoekt de mediator samen met partijen naar de kern van het conflict. Waar is het partijen eigenlijk om te doen? Wat zijn de achterliggende belangen en wat is er belangrijk voor de toekomst? Als de belangen van partijen in kaart zijn gebracht, ontstaat ruimte voor het constructief werken aan oplossingen. Tijdens het mediationproces wordt aandacht geschonken aan de onderlinge communicatie. Zo nodig wordt er een gespreksverslag gemaakt.

 

> Vaststellingsovereenkomst

 

In de vaststellingsovereenkomst kunnen de door partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze overeenkomst schept over en weer rechten en plichten en is juridisch afdwingbaar. Nadat beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend is de mediation afgerond.

 

Een mediation bestaat gemiddeld uit 4 tot 6 gesprekken.

 

Als partijen niet tot een oplossing komen, zal de mediation stoppen.

 

 

©2013 Mediation de Poort, bemiddeling Midden Nederland | Algemene voorwaarden